top of page

הטרור מכה
- זמינים עותקים חתומים!

Fair warning - many deem this book controversial and upsetting in many places, which it is meant to be. Meant to MAKE PEOPLE THINK! Challenge their own and others intentions, motives, own morality and mortality. -  Joseph M Lenard

No1KindleBestSellerD.jpg
No1KindleBestSellerB.jpg
No1KindleBestSellerC.jpg
No1KindleBestSellerC2.jpg
No1KindleBestSellerC.jpg
WAAM-ART-TerrorStrikesNo1BestSellerAnnouncement
00:00 / 02:51
WAAM.JPG
InternationalSalesButton.jpg

(הזמנה מוקדמת) קנה עכשיו 
(עותקים חתומים, זמינים רק דרך אתר האינטרנט של טרור שביתות זה).

יישלח (חינם) ברגע שיהיה זמין לכתובות בארה"ב רק באמצעות תעריף מדיה USPS)

WAAMTerrorStrikesAd
00:00 / 00:30

more : AFFILIATES

מכת טרור הוא לא רק ספר, אלא ספר בתוך ספר שכן המנהיג, מרטן איש עיתון, כותב ספר על טרור. זה גם בלוג, בתוך ספר, שכן מרטן משתמש בבלוג שלו כחומר מקור כלשהו. מכות טרור לא רק פועלות כשיעור היסטוריה ואזהרה, אלא מושגים של לא רק אלה שאבדו אלא אשמה של ניצולים וסוגיות קשורות אחרות הקשורות למעשים אלימים המשפיעים על חיי היומיום.

הדבר היחיד הדרוש כדי שהרוע ינצח הוא היעדר אנשים טובים לפעול. אדמונד בורק

cover v2a.jpg

ראה עוד מההתקדמות שעברה יצירות האמנות של הספר:
http://TerrorStrikes/artwork

Honor. Integrity. Patriotism.  ---  For some people these are words. For bestselling author Joseph M Lenard, these are the core values that he embodies – every day - deeply engrained in every facet of his life and work.


It is this set of cherished values he brings to life in his latest #1 bestselling historical fiction novel, Terror Strikes. The book has been compared to The Sum of All Fears and Deep Impact. Joseph M. Lenard shred the “creative writing process formulaic methodologies” to create a writing style and literature like no other Author before.


Billed as a book for conservatives, but appropriate for all readers, this extraordinary new book is a stunning achievement, set apart from even the best historical fiction books, as it clearly demonstrates the need for situational awareness and vigilance in a world in which mass shootings and other forms of terrorism have become the norm. Reviewers have called the book "compelling", "historically accurate", and utterly "unique".


Terror Strikes connects the dots of not just foreign terrorists, but those both foreign and domestic that abhor Western culture and their attempts through terror attacks and other more shadowy undermining of our collective freedom to enjoy  our individual lives, liberty, and the personal pursuit of happiness.


Whether you are a staunch conservative, a prepper, or just have concerns about what is happening in American life/society today, Terror Strikes will answer many of the questions you have regarding terrorism, foreign and domestic, and will make for a remarkable reading experience.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MORE about Joseph M. Lenard:

 

Joseph is very politically active in south-east Michigan. He is a MIGOP Delegate, a member of current MICD12GOP and is the webmaster for the MI 12CDRC as well as the Taylor Republican Club, as also a member of the Wayne-12CDRC and is the editor for its newsletter.

 

Joseph’s body of works contain copyrighted and published poetry. Joseph has written and recorded music, in the tradition of the Lenard family legacy; though not entirely in the tradition of his father Thaddeus, who was creator/leader of “The Polka Kings” that often toured throughout northeast United States.

 

​In addition, Joseph has about a dozen copyrighted short-stories including Watchful Eyes (sci-fi), Blue Monday (political thriller), Funhouse of Terror (horror) to his credit, as well as one other novel titled, The Gestapo Kidnap File. Joseph was also winner of CJOM (Windsor Ontario Canada) radio contest in the 1980’s with his radio play “The Adventures of Detective Idle” based upon the Billy Idol song, Eyes without a Face, to which it was paired with.

 

He resides in Michigan.

 

איש קשר

אני תמיד מחפש הזדמנויות חדשות ומרגשות. בואו נתחבר.

Keywords: Terror, Terrorism, Terrorists, Situational Awareness, the future of Terror, Politics, Faith, Religion, Christian, Christianity, Islam, Islamic, Jew, Judaism, Judeo/Christian, Political Thriller, Terrorism Thrillers, Political Fiction, FACTion, Historical Fiction, Political Thrillers and Suspense, book, books, #bookstagram, best-seller, best seller, #readabook, #TheAuthorsShow, PSItv, reading is fundamental, Goodreads, The Online Book Club, BooksAMillion, Barnes & Noble, Amazon, Kindle, Kindle Unlimited, Softcopy, Suicide, Suicide Prevention, Crime, Criminals, Justice Reform, ILLUMIFY media, McHenry Press, Self Publishing, Radio, TV, Podcast, WIX, Google, DuckDuckGo, Bing, Yahoo, Mass shooting, Constitution, Conservative, Conservatism, United States, Buy, Shop, Shopping, Gift, Gifts, Fathers Day, Memorial Day, Armed Forces Day, Veterans Day, Jessica Star, Robin Willian, Anthony Bordain, Hitler, Saddam Huessein, Al-Qaeda, ISIS, ISIL, GIJIA, Afghanistan, Iran, Iraq, Nuclear, War, War on Terrorism, WWII, WWIII, World War Three, situational awareness, counter-terrorism, counter-strike team

temp.jpg
bottom of page