top of page

حملات ترور
- مصاحبه ها

Terror Strikes فقط یک کتاب نیست، بلکه یک کتاب در یک کتاب به عنوان رهبر، مارتن یک روزنامه نگار، در حال نوشتن کتابی در مورد تروریسم است. این همچنین یک وبلاگ، در یک کتاب است، زیرا مارتن از وبلاگ خود به عنوان منبع منبع استفاده می کند. حملات ترور نه تنها به عنوان یک درس تاریخی و هشدار عمل می کند، بلکه مفاهیم نه تنها کسانی که از دست رفته اند، بلکه گناه بازماندگان و سایر مسائل مرتبط پیرامون اعمال خشونت آمیز بر زندگی روزمره است.

تنها چیزی که برای پیروزی شیطان ضروری است، غیبت افراد خوب برای عمل است. ادموند برک

حملات وحشت - این چه نوع کتابی است؟ کتاب TERROR STRIKES چه نوع ژانری است؟ آیا بیشتر از آن چیزی است که عنوان نشان می دهد؟

TerrorismQuestions1.jpg

TERROR STRIKES: Affiliates, Interviews, Press ReleasesQuotes, Reviews, Trailer

مخاطب

من همیشه به دنبال فرصت های جدید و هیجان انگیز هستم. بیایید وصل شویم.

bottom of page